درباره ما

كشف كردن

داستان ما

درود. بهCOFFEE TOPDAY خوش آمدید، جایی که لذت نوشیدن یه فجان قهوه متفاوت رو میتونی تجربه کنی .

خوردنو آشامیدن از بزرگترین لذتهای انکار ناپذیر دنیاست. تمام تلاش ما در این مجموعه ، آشنا ییشما باطعم و عطر نوشیدنی های متفاوت و جدیده. البته که عطر قهوه میتونه نوستالژی و خاطرهساز روزهای خوش و شیرین زندگی باشه.

مصرفقهوه درطول روز میتونه به عنوان یک نوشیدنی آرامبخش ، یا یک نوشیدنی انژی زا یا حتی یک نوشیدنی برای ایجاد تمرکز بالاتر در زمان تفکر ، استفاده بشه

قهوهخود را از بهترین مزارع جهان تهیه می کنیم و اطمینان می دهیم که هر فنجان ، داستانی .سفرما بایک باورساده آغاز شد: قهوه استثنایی باید یک لذت روزمره باشد. ما با دقت دانه های ازمهارتو فداکاری را بیان می کند و ایده ها مانند اسپرسو ، به آرامی درقهوه نفوذ می کنند. فنجانها قصه گو هستند، هر فنجان فصلی از روایت روز شما